top of page

ספר אמני אגריפס 12  / פרק א' / תערוכה קבוצתית

 

דורון אדר / אלחנדרה אוקרט / מקס אפשטיין / אנדי ארנוביץ / לנה זידל / עודד זידל
לאוניד זייגר / גבי יאיר / מיכאל יחילביץ' / מזל כרמון / ריטה מנדס-פלור
שרה נינה מרידור / רינה פלד / נדיה עדינה רוז / בתיה רוזנק / רות שרייבר

 

אוצרת: שוש אברבוך

 

פתיחת התערוכה ביום חמישי ה-3.5.18, 20:00

נעילה התערוכה ושיח גלריה  ביום שבת ה- 26.5.18, 12:00

 

גלריה אגריפס 12 הוקמה באפריל 2004 על ידי קבוצת אמנים בדירת מגורים בלב ירושלים. הגלריה מקיימת מפגש ושיח שוטפים בין ציירים, פסלים, צלמים ואמני מולטימדיה ומשמשת במה חיה לניסיונותיהם האמנותיים. מתוך כך אגריפס 12
מייצגת חתך עשיר ומגוון של אמנות ישראלית עכשווית.
בהמשך להצעתו של מקס אפשטיין, מאמני הגלריה, מציגה הגלריה את פרויקט ספר האמנים/ פרק א'.
לקראת הוצאתו של ספר האמן המשותף לאמני הגלריה השיתופית  אגריפס 12, תוצג תערוכה רב מדיומאלית של עבודות חדשות של אמני הגלריה. פורמט העבודות אחיד והן חושפות הקשרים של צורה ותוכן ומייצרות שיח חדש בין עבודות האמנים.
ספר אמן נחשב למדיום אמנותי עצמאי ששורשיו בתנועות האוונגרד. באופן מסורתי הוא מכיל רישומים וציורים של אמן יחיד, מכאן ייחודו של פרויקט זה – ספר של 16 אמני הגלריה שהוזמנו ליצור ללא כל מגבלות של נושא או טכניקה, סדרת עבודות שתשקף את עולמם ואת תהליכי היצירה שלהם, בפורמט של ארבע כפולות עמודים לכל אמן.

תערוכה נוספת תציג את הפרויקט בשלב היותר מתקדם שלו, בגלריית אגריפס 12, באוקטובר 2018, במסגרת פסטיבל 'מנופים'.  בסיומה יכרכו העבודות לספר אחד ובמקביל תופק מהדורה מודפסת מצומצמת, ממוספרת וחתומה על ידי האמנים, שתלווה בטקסטים דו לשוניים.

bottom of page