top of page

׳איתן׳ / יונתן אולמן

אוצרת: דניאל צדקה כהן 

 

יונתן אולמן מציג שלוש עבודות אותן יצר בשנים 2008 - 2012.

הציורים הגדולים מציגים רצף התרחשות - התפרצות געשית בלתי נשלטת, משוטחת ומעובדת על ידי רכבים תעשייתיים עד שלא נותר ממנה דבר, משאירים אחריהם רק עקבות.

אולמן פיתח טכניקה ייחודית בעבודותו. הוא מציב חוקים נוקשים וברורים ונע בין הגבולות של ציור ופיסול, מייצר רבדים תוך התייחסות של צבע לחומר. תהליך יצירתם לוקח עבודה ממושכת שחוזרת על עצמה.

הוא משתמש בשלושת צבעי יסוד כצבע טהור אחיד ובצירופים של אותם צבעים, ממלא משטחי צבע של כחול על הרצפה הם מציפים את הציורים ואלו מתפקדים כרקיע אפוקליפטי אינסופי לצד שכבות של צבע תעשייתי ומדבקות סימון.

הציור הוא מימד נוסף, האלכסונים בו מייצרים תנועה השואבת את הצופה פנימה ולמעלה כשנקודת המבט של הצופה משוטטת ברחבי הציור.

״זירת הציור״ מכריחה את אולמן לנקוט החלטות של אמנות עכשווית לפעמים משסעות ופוצעות בעודו חולם על משמעויות נשגבות. 

bottom of page