הרן כסלו

אוצר: ניר הרמט

אני גבול

 
Haran Kislev

Curator: Nir Harmat

BorderLine

24.8.18 - 1.9.18

לטקסט התערוכה

                                                                             exhibition list  רשימת תערוכות