• Artspace Tel Aviv

סטודיו פתוח

מוזמנים לסטודיו שלי בשבת ה 1.6.19 בין 11:00-15:00 לראות, לחוות, לשוחח, לשאול... הסטודיו יהיה פתוח במסגרת סטודיואים פתוחים בקריית המלאכה, זה אירוע בו רבים מאתנו פותחים את הסטודיו לקהל הרחב. יש הזדמנות לראות מקרוב את מקומות העבודה שלנו, לפגוש את האמנים, לחוות אומנות. אשמח לראותכם, דורית טייכמן, המרץ 2 קומה 3, ת"א


16 views

Shvil Hamerets 6, Tel Aviv

Mon - Thu 11:00 - 18:00

Fri-Sat 10:00 - 14:00

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

שביל המרץ 6, תל אביב 

ב'-ה' 18:00 - 11:00

שישי שבת 14:00 - 10:00