top of page

גלריות וביקור סטודיו Gallery & Studio

עד 15 משתתפים Limited to 15 participants

  • שעתיים (2)
  • 2200 ₪
  • Shvil ha-Merets

תיאור השירות

סיור אמנות גלריות וביקור בסטודיו אמנ.ית בקרית המלאכה בתל אביב. עד 15 משתתפים בקבוצה. קבוצות גדולות מעל 15 אנשים ניתן להזמן מספר סיורים שיצאו במקביל


פרטי איש הקשר

  • מקום לאמנות בקרית המלאכה, Shvil ha-Merets, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page