top of page

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

Donate | תרומה לעמותה

אנו מקיימים בית תומך לאמנים ומקום מפגש עמכם המבקרים, בו נוכל להמשיך ולחשוף בפניכם עשייה אמנותית רחבה ואיכותית ומפגש ישיר עם הפועלים בשדה זה.

אנו קיימים בזכות העזרה שלכם.

תודה מכל הלב!

bottom of page