We don’t have any products to show here right now.

Donate | תרומה לעמותה

אנו מקיימים בית תומך לאמנים ומקום מפגש עמכם המבקרים, בו נוכל להמשיך ולחשוף בפניכם עשייה אמנותית רחבה ואיכותית ומפגש ישיר עם הפועלים בשדה זה.

אנו קיימים בזכות העזרה שלכם.

תודה מכל הלב!

0

Shvil Hamerets 6, Tel Aviv

Mon - Thu 11:00 - 18:00

Fri-Sat 10:00 - 14:00

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

שביל המרץ 6, תל אביב 

ב'-ה' 18:00 - 11:00

שישי שבת 14:00 - 10:00