37

גרא דוידי

אוצרת: דניאל צדקה כהן

בתערוכת היחיד 37, מציג האמן גרא דוידי מערך עבודות עם תשוקה עזה לטקסטיל ורקמה, דוידי בוחן את תווי התוקף של יצירה עמלנית וזהות אתנית בתוך עיר האורבנית והעולם המתועש.

בתערוכה יוצגו רישומי טושים אורנמנטים ועבודת טקסטיל בעלי אופי טקטלי שנעשו בשנה האחרונה ואפשרו שהות ממושכת. 

העבודות בוחנות את נושאים כמו נזילות מגדרית ואת מצבי הביניים של האובססיה מול השחרור.