Artspace Tel Aviv

Shvil Hamerets 6, Tel Aviv

 

Mon - Thu 11:00 - 18:00

Fri-Sat 10:00 - 14:00

Sunday closed 

 

03-6725124

artspacetlv@gmail.com

עמותת 'מקום לאמנות'

 

שביל המרץ 6, תל אביב 

 

ב'-ה' 18:00 - 11:00

שישי שבת 14:00 - 10:00 

ראשון סגור 

 

03-6725124

artspacetlv@gmail.com

Shvil Hamerets 6, Tel Aviv

Mon - Thu 11:00 - 18:00

Fri-Sat 10:00 - 14:00

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

שביל המרץ 6, תל אביב 

ב'-ה' 18:00 - 11:00

שישי שבת 14:00 - 10:00