שחר מכריע

אביגיל הורוביץ

 

אוצרת: שרון פוליאקין

A Decisive Morning

Avigail Horowitz

Curator: Sharon Poliakine

Photos by Avigail Horowitz

30.11.17 - 23.12.17

​​

 

    <​                                                                          exhibition list  רשימת תערוכות                                                                         >