top of page

כל השריטות ורודות   ///     לילי כהן פרח-יה

אוצרת: כרמית בלומנזון

לילי כהן פרח-יה מציגה ציור אינטואיטיבי מהיר, המנסה ללכוד מרכיבי מציאות שונים. ציוריה מזכירים לנו שעיוותי צורה וקנה מידה יכולים לעתים לגרום לאובייקט להיראות נוכח ועוצמתי יותר. העבודות בתערוכה הן אישיות ואוטוביוגרפיות, העוסקות בגוף וברגש באופן אינטימי, ומתמצתות חוויות סובייקטיביות הנובעות מזיכרונות, רצונות, חלומות, שאיפות, ניסיונות, אכזבות... כל אותם רגעים קטנים של חיי היום יום.

היכולות הרישומיות של כהן פרח-יה מהוות בסיס איתן להעזה ולאיפשור לצאת מהרישום "הנכון", המדויק, לכיוונים אחרים שהם פראיים בזיקתם ומפתיעים בנוכחותם הבלתי נשלטת ובלתי מתוכננת. כל עבודה עומדת בפני עצמה, ומצוירת בנפרד. הנחת העבודות יחדיו, תחילה על קירות הסטודיו ואחר כך בתערוכה, הופכת לעוצמה של מסה אחת גדולה המתעלה על סך כל מרכיביה. עוצמה של נשיות  ואימהות, המשתרגים יחד עם עולם הטבע והצומח. העולם הנוצר כאן הוא עשיר מבע, אסוציאטיבי באופיו ואניגמטי בפרשנויותיו. 

מרלן דומא כתבה על עבודותיה (1993): "רישום הוא לחישה באוזן; ציור בצבע הוא האוזן עצמה". נדמה כי כהן פרח-יה אינה מפרידה בין רישום וציור בצבע, בין לחישה וזעקה. כל עבודה מעוררת אצלה סקרנות, חשש ואי ודאות, ויחד עם זאת- אומץ לחזור לאותו מקום שוב ושוב, לחפש ולמצוא עוד צבע ועוד צורה, עוד הבעה ועוד מבט.

bottom of page