top of page

אנריכי- טק- טופיה

קרית המלאכה, תל אביב.

 

קרית המלאכה ממוקמת בלב איזור עירוני בדרום תל אביב, היא הוקמה כחלק מיוזמה משותפת של העיר תל אביב יפו, איגוד התעשיינים וגופים נוספים אשר ביקשו להפריד בין אזורי מגורים לאזורי תעשייה ולבנות מרכז 'מלאכה וייצור מודרניים, ומאז הקמתה בשנות ה-60 היא משמשת כאזור מלאכה ואינה מיועדת כלל למגורים מתחם שוקק ביום ושומם בלילה, המאפשר חדירת תופעות וגורמים שליליים.

הפרויקט החל מחקירת צורות מגורים חלופיות מתוך צורך לתת מענה ליוקר המחיה והצפיפות בעיר.

השתמשתי במבני קרית המלאכה הקיימים כבסיס להצמחת מודל חלופי המשלב שימושים מייצר מארג יחסים בין התעשייה והעיר, וממצה את הפוטנציאל  של שטח קיים במקום ביזבוז ובניה על קרקעות בתוליות.

 

"אנרכי-טק-טופיה"  היא המודל המוצע שקיבל השראה מעולם הטפילים. השכבה הפורמלית ( הקריה) היא הפונדקאי ואנרכיטקטופיה היא הטפיל. הפרזיט צומח מתוך ועל גבי המבנה, הוא נבנה כשכבה שניה א- פורמלית על גבי התשתית הקיימת.  בין שתי המערכות, הקיימת והמגובבת, נוצרת מערכת יחסים של תלות והדדיות, כאשר לבסוף שני הצדדים יוצאים נשכרים.

אותם יחסים מייצרים מרחב דינמי  המשלב מגורים, תעשייה ומלאכה, מסחר ומתחמי פעילות ופנאי. בכך הוא מחבר את האזור למרכז העיר, לצד שימור ועידוד התעסוקה והשארתה בתוך העיר וממקסם את השימוש בשטח, חומרים, ידע ומשאבים.

bottom of page