אביבית בלס ברנס, רעידות קטנות, 2020, אקריליק על בד, 120X100
אביבית בלס ברנס, רעידות קטנות, 2020, אקריליק על בד, 120X100
press to zoom
אביבית בלס ברנס, אסון טבע, 2014, עפרונות, גואש ועט לביד על נייר, 100X70
אביבית בלס ברנס, אסון טבע, 2014, עפרונות, גואש ועט לביד על נייר, 100X70
press to zoom
אביבית בלס ברנס, התפרקות, 2020, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
אביבית בלס ברנס, התפרקות, 2020, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
press to zoom
אביבית בלס ברנס, סף התפרקות, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
אביבית בלס ברנס, סף התפרקות, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
press to zoom
אביבית בלס ברנס, מדע החופש, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
אביבית בלס ברנס, מדע החופש, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
press to zoom

Avivit Ballas Baranes

Her work is characterized by a multiplicity and combination of materials, techniques, and media. The works have free pictorial stains alongside stylish graphic lines. The work is saturated with references from the art world that integrate with images that reflect borderline and ambivalent situations, such as cracks, bridges, and broken objects, or hidden elements such as roots, nervous systems, geological and topographic diagrams, microscopic photographs of plant cells and more. In the process of her work, Ballas Baranes covers erase and subtracts while leaving remnants, torn, partial testimonies, to what was present. This evidence calls for a fresh start to the search. This creates a cycle in the creative process that moves from construction to destruction and so on.

Selected exhibitions:

2017 "White on White: From Malevich to the present day",

group exhibition Mana-Katz Museum, Haifa.
Curators: Svetlana Reingold and Larissa Beliman
2016 "New Horizon for New Horizons", group exhibition, Ein Harod Art Center.
Curator: Yaniv Shapira
2010 - 2011 "Transition Area", solo exhibition, Tel Aviv Museum of Art. Curator: Varda Steinlauf
2003 "Success", Solo Exhibition, French Institute Gallery, Dresden, Germany.
Curator: Jean-Lou Fujinia
1994 "Between White and White", solo exhibition, The Museum of Israeli Art, Ramat Gan.

Curator: Miriam Tovia Boneh
2005 Award for Outstanding Artist, Ministry of Immigrant Absorption, Department of Artists and Athletes, Israel

 

www.avivitballasbaranes.com /avivit.ballas@gmail.com    

054-3083805

אביבית בלס ברנס

 

עבודתה מתאפיינת בריבוי ושילוב של חומרים, טכניקות ומדיות. בעבודות יש כתמיות ציורית חופשית לצד גרפיות קוית מסוגננת. העבודה רוויה רפרנסים מעולם האמנות המשתלבים עם דימויים שמשקפים מצבים גבוליים ואמביוולנטיים, כגון סדקים, גשרים ואובייקטים שבורים, או אלמנטים חבויים כשורשים, מערכות עצבים, תרשימים גיאולוגיים וטופוגרפיים, צילומים מיקרוסקופיים של תאים צמחיים ועוד. בתהליך עבודתה, בלס ברנס מכסה, מוחקת וגורעת תוך הותרת שרידים, עדויות קרועות, חלקיות, למה שהיה נוכח ואיננו עוד. העדויות האלה קוראות להתחלה מחודשת של חיפוש. כך נוצרת מחזוריות מעגלית בתהליך היצירה הנעה מבנייה להרס וחוזר חלילה.

תערוכות נבחרות:

2017 " לבן על לבן: ממלביץ' ועד היום", תערוכה קבוצתית, מוזיאון מאנה-כץ‎‏, חיפה.

אוצרות: סבטלנה ריינגולד ולריסה בלימן 

2016 "אופק חדש לאופקים חדשים", תערוכה קבוצתית, משכן לאמנות עין חרוד.

אוצר: יניב שפירא

2010 - 2011 "שטח מעבר", תערוכת יחיד, מוזיאון תל אביב לאמנות. אוצרת: ורדה שטיינלאוף

2003 "צליחה", תערוכת יחיד, גלרית המכון הצרפתי, דרזדן, גרמניה. אוצר: ז'אן-לו פוז'יניה

1994 "בין לבן ללבן", תערוכת יחיד, המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת-גן. אוצרת: מרים טוביה בונה

2005 מענק לאמן מצטיין, המשרד לקליטת עלייה, מחלקה לאמנים וספורטאים, ישראל

avivit.ballas@gmail.com / www.avivitballasbaranes.com

054-3083805

                                                                               artist list   רשימת אמנים