top of page

9 X קירות אמן

 

אורנה בלחרסקי, אורנית שירזי, איה חוברס, דליה זחריה, יעל פז, ליאורה קנטרביץ,

נאוה הראל-שושני, נינו הרמן, עופרי מרום

 

9 X Artist's Wall

 

Orna Blacharski, Oranit Shirazi,

Aya Chowers, Dalia Zerachia, Yael Paz, Liora Kanterewicz, Nava Harel-Shoshani, Nino Herman, Ofri Marom

 

Ofri Marom

Ofri Marom

Orna Blacharski

Orna Blacharski

Liora Kanterewicz

Liora Kanterewicz

Dalia Zerachia

Dalia Zerachia

Aya Chowers

Aya Chowers

Yael Paz

Yael Paz

 

 

 

22.6.15 - 4.7.15

    <                                                                             back to list  חזרה לרשימה                                                                             >

bottom of page