top of page

נינה ויקטוריה נאוסד  / בניין קשרים - מחקר על ארכיטקטורה ושפה


 

דרך חלונות או קירות שבורים מתגלים עולמות כמוסים, בחלקם אבסטרקטיים, אשר מרמזים על מקומות נטושים.

נינה נאוסד מעוניינת לייצר אווירה הנוצרת דרך שילוב בין עבודה פלסטית בקרמיקה וצילומים במצלמת נקב של פנים החללים, היוצרים משחק מימדים מכוון.  

נקודת המוצא של התערוכה בניין קשרים הינה שהות רזידנסי של האמנית בבית בנימיני - המרכז לקרמיקה עכשווית בתל אביב בקיץ 2017. המגוון המרתק והרב שכבתי של הארכיטקטורה בתל אביב היוותה השראה עבור האמנית ליצירה של מבנים קרמיים גם בישראל.

התערוכה בניין קשרים מכליאה תערובת של מקורות השראה, השפעות יהודיות וערביות, חדש וישן, פנים וחוץ, טבע ומרחב אורבני וגם את נופו הייחודי של המדבר. ההתלהבות מהשילובים בין הסגנון הבינלאומי - מבנים קובייתים, פינות מעוגלות ומרפסות מחד, ומאידך ארכיטקטורה ערבית-עותמניית בת מאות שנים, הובילה לחיפוש צילומי ממוקד אחר צורות בנייה שונות. צילומים אלו מוצגים בסדרת הצילומים Tel Aviv Yafo יחד עם צילומי חללים פנימיים שרק במבט שני ניתן לזהות היכן צולמו. נאוסד המשיכה לעבד את התמונות בעיר הולדתה האלה (Halle), ובהשראת המבט האחר שעיר בלי מוכרת מאפשרת לייצר, יצאה גם שם לחיפוש צילומי אחר עקבות ארכיטקטוניים. בסדרת הצילומים Halle Saale מציבה נאוסד בשנית צילומי חללים פנימיים וחיצוניים זה מול זה. רגע הגירוי הופך לליבת העבודה. יחד עם סדרת הצילומיםTel Aviv Yafo  נוצר דיאלוג בין שתי הערים: HAL-TLV.

מתוך מחקרה הארכיטקטוני בתל אביב, החלה נוסאד להתעמק בסגנון הבאוהאוס ובית הספר של הבאוהאוס בדסאו (Dessau), אשר שוכנת בקרבת העיר האלה. בתוך כך, נוצר מבנה קרמי אשר הן בצורתו החיצונית והן בצבעוניות שואב את השראתו מDessau Masters’ Houses.

בעבודה Room 30 מביאה נאוסד טעימה מסקסוניה-אנהלט (Sachsen-Anhalt) לתל אביב. התערוכה מאחדת את המבט של האמנית על אתרים אלה; סקסוניה-אנהלט ותל אביב. היא חושפת את הדומה, השונה ואת ההשפעה של הסביבה החיצונית על עבודה של האמנית.

נינה לא רוצה לתאר את הקשרים וההקשרים בין המקומות רק באמצעות האדריכלות, אלא גם באמצעות העיסוק בשפת היידיש.

עבור דוברי גרמנית, יידיש נשמעת מאוד מוכרת ואף ניתנת להבנה. עם זאת, הכתב העברי אשר משמש לכתיבת יידיש שונה וזר לדוברי הגרמנית ויוצר קטיעה ביכולת הבנה זו. במידה ולומדים לקרוא אותיות אלו, נשמעת המילה הנקראת מוכרת עד מאוד. האפקט ההפוך קורה לדוברי העברית, אשר מסוגלים לקרוא את הכתב בקלות, אך אינם יכולים להבין את התוכן.

עבודת הסאונד Yidish נוצרה גם היא במהלך השהות ברזידנסי בתל אביב בשנת 2017. נקודת המוצא למחקר האישי הזה היו קערות קרמיות אשר עוטרו בטכניקת הדפס בפרגמנטים מתוך השיר היידי "זול זיין" („Zol zayn“) מאת יוסף פפירניקוב (Yosef Papiernikov). קערות אלו עוררו שיחה ודיון עם אנשים רבים ובכך סיפקו הצצה להשקפות ותפיסות רבות ושונות.  

העבודה  Yidish מציגה קטעים ומעל לכל רשמים של שפת היידיש ומוסיקה יידית וקירבתם לשפה הגרמנית. בנוסף לכך יצרה האמנית בבית בנימיני מבנה קרמי העוסק בשפת היידיש. ה Yidish Hoyz נושא עקבות של דור חדש. הוא נוצר מתוך שיתוף פעולה עם מנדי כהאן מהיונג יידיש-YUNG YiDiSH TLV ומוצג שם בתצוגת קבע.

bottom of page