top of page

      אמצע |  Center

    מריאה רישקאדו |  Mariana Riskado

         אוצר: יאיר ברק    Curator: Yair Barak


החלל הקדמי של הגלריה יארח תערוכה ראשונה בישראל למריאנה רישקאדו (פורטוגל 1984).

רישקאדו היא פסלת אשר עבודותיה מייצגות גישה אנטי מונומנטאלית. עבודותיה נשענות על אילתורים חומריים, אי יציבות, איזון עדין ופלקסביליות. פסליה אינם ניתנים לניוד כי אם לפירוק והרכבה מחדש. הם משחקיים, מינמליסטיים ומבוססים על תפיסה של סיבה ותוצאה.

יאיר ברק.

bottom of page