top of page

תקשורת כאמנות, אמנות כתקשורת מרצה: ד"ר אביבית אגם-דאלי

סדרת הרצאות של 3 מפגשים

סדרת ההרצאות תתייחס לסביבה בה אנו חיים כסביבה רוויית דימויים. ביניהם דימויים של אמנות פלסטית. הקשרי התצוגה החדשים, האלטרנטיביים, יצרו מעין מקבילה למוזיאון ולגלריה ולמעשה העשירו את חוויית הצופה. כך, לצד המוזיאון והגלריה חווים הצופים גם בחיי היומיום שלהם חוויות אמנותיות. סדרת ההרצאות תבחן סוגיה זו דרך קליפים ב-MTV, דרך אופנה, חפצי יום-יום, פרסומות, גרפיטי ועוד. כמה תיאורטיקנים תהו על ההשפעות (חיוביות ושליליות) שיש להקשרי התצוגה החדשים על הצופים ובסדרת ההרצאות נתייחס לדבריהם.

אביבית אגם דאלי היא בעלת תואר דוקטור (PhD) לתקשורת מהאוניברסיטה העברית. ב 2010 פרסמה בהוצאת "רסלינג" ספר המתבסס על עבודת הדוקטורט שלה העוסק בסמיוטיקה של פרסומות בכלל ובסוגיית המרחב בפרט. לאורך השנים פרסמה למעלה מעשרים מאמרים בכתבי עת אקדמיים בעברית ובאנגלית, השתתפה בכשמונים כנסים אקדמיים כמרצה בארץ ובעולם ומזה למעלה מעשרים שנה מרצה באוניברסיטאות ובמכללות בתחומי תקשורת ותקשורת חזותית, תולדות האמנות ולימודי תרבות. פרסמה מאמרים רבים בעיתונות, התראיינה לעיתונות, לרדיו ולטלוויזיה ואף שדרה מספר תכניות ברשת ב'. נשואה ואמא לבת ולבן.

 

פירוט ההרצאות:

הרצאה מס' 1: 

ההרצאה תתייחס לשאלות כמו היכן הופיעה האמנות בעבר ומה היו מטרותיה? מתי השתנו תפקידה ומטרותיה של האמנות ואיך זה השפיע על ההקשרים בהן היא הופיעה. בהרצאה אתייחס לתיאורטיקן וולטר בנימין ולמאמרו החשוב "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני".

 

הרצאה מס' 2:

ההרצאה תתייחס לטכנולוגיות ולהמצאות שאפשרו הפצתן ושכפולן של יצירות אמנות. ננסה לפענח כיצד ההפצה והשכפול שינו את מהות האמנות. כיצד התיווך של המדיה השפיע על חווית הצפייה. נעמוד על יחסי מקור/ העתק.

 

הרצאה מס' 3:

בעידן בו האסתטיקה הופכת לחלק מהיום יום והייצור האסתטי החל משתלב בייצור הסחורות - הדימוי הופך לסחורה. מה תפקידה של יצירת האמנות המשוכפלת כשהיא הופכת להיות סחורה? נדון במאמרו פורץ הדרך של פרדריק ג'יימסון "פוסטמודרניזם".

 

מועדי ההרצאות:

26.4.17 בשעה 19-20.30

10.5.17 בשעה 19-20.30

24.5.17 בשעה 19-20.30

 

מחיר לסדרה  130 ₪ 

מחיר הרצאה בודדת 50 ₪

***הרשמה ותשלום מראש בטלפון 03-6725124***

Please reload

bottom of page