top of page

ד'הב   ذهب  Dahab

    חנאן אבו-חוסיין  |  Hannan Abu-Hussein

      אוצר: ניר הרמט    Curator: Nir Harmat


תערוכת הפרס לזוכה הראשונה בפרס בקי מטעם העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר.

בתערוכה ד'הב, חנאן אבו חוסיין עושה שימוש בחוט מוזהב אשר מבקש לאחות ולתפור את הצלקת שנושאת עימה הנשיות. היא מבקשת לחשוף ולרפא את הדיכוי החברתי של האישה על רקע מגדרה ומיניותה. התערוכה תציג עבודת מיצב תלוית מקום ועבודת וידאו חדשה.

bottom of page