top of page

Frost | קרה


בהשתתפות: גרגורי אבו, יאיר ברק, יסמין דייויס, ויקטור היימן, גילי סיטון, אורית רף, יהודית שלוסברג-יוגב.

אוצרים: יאיר ברק ודניאל צדקה כהן

 

שבע עבודות וידאו מרכיבות את האנתולוגיה המוצגת במהלך אוגוסט במקום לאמנות ובאמצעותן ביקשנו לקרר את החום המהביל של תל אביב. הציר המרכזי של העבודות נע בין פעולות של הקפאה והאטה, עצירה וחזרתיות טקסית.


אמנות הוידאו, שהחלה להתבסס בשנות ה-70 של המאה הקודמת והפכה להיות שחקן מרכזי בשדה האמנות בשנות ה-90, מנהלת יחסים דיאלקטיים עם שתי מדיות מקורבות: הצילום והקולנוע. מושג הזמן החולש על השתיים, פעם אחת מתוך היעדרו ועצירתו ופעם שניה מתוך נוכחותו התנועתית - הופך להיות נוכח ביתר שאת בעבודות שמוצגות כאן.

אנו מנסים להאט לרגע, לנדוד למחוזות רחוקים, לייצר זמן מחוץ לזמן.

bottom of page