top of page


(פרויקט)
אני גבול / הרן כסלו

אוצר: ניר הרמט

 

הרן כסלו, חי ויוצר בקיבוץ בארי בעוטף רצועת עזה.
מזה מספר שנים הוא שב ומצייר את נופי הגבול, את הדרך מהקיבוץ ל-אל בורייג' (البريج), מחנה פליטים פלסטיני. פירוש שמו הוא 'מצודה קטנה'.  
הוא מותח את גבולות המקום, את גבולות המדיום הציורי והדימוי עד שבסופו של התהליך הוא מסמן: "אני גבול". הדרך לאל בורייג' (כשם תערוכתו שהוצגה בגלריה של קיבוץ בארי בסוף 2017 באוצרותה של ד"ר זיוה ילין) רצופה מכשולים וחסימות, היא דרך קצרה שנדמית לארוכה מאוד באופן מנטלי. בציוריו, כסלו חוצה את הנוף, מצלק אותו, בוחר רגעים וסימני דרך. הוא רושם אותם במהירות בשטח וחוזר אל הסטודיו לצייר, לשוב ולשוטט בהם, לפענח את המרחב. לדבריו: "הציורים הם תוצאה של "מסע ציד", יחסי צייד-ניצוד באזור מסוכן. כבר שנים רבות שאזור זה משלב עבורי חיבור חזק שבין בית, פסטורליות ושקט לבין חוסר ודאות, סכנה ופחד."
התערוכה מביאה רצף רישומים שנעשו בארבע השנים האחרונות וארבעה ציורי שמן דשנים של צברים; ספק חיים, ספק מתים. הצבר מתפקד בעבודותיו של כסלו כסימבול ישראלי-ציוני ופלסטיני במקביל, כמבקש לבטא את הקונפליקט, לפרק את הפסטורליה ולאפשר ביטוי רגשי-אקספרסיבי, ציורי ואישי.
כהערת שוליים וכנקודת מוצא אמנותית, מוצג בתערוכה רישום של אביבה אורי משנות ה 60' (באדיבות אוסף בנו כלב). הנוף של אורי מבעבע, מצולק, חד ופצוע. כסלו יוצר מתוך המקום ומתוך הביוגרפיה האישית שלו, אך כמטוטלת הוא פוגש באורי ושניהם, בנפרד, יוצרים ומבטאים סובלימציה לחרדת הקיום היומיומי.

bottom of page