top of page
בדמותך​

אליעז סלונים

אוצר: ניר הרמט


תחת דימוי חוזר כחותמת, כמו בלוּפֶּר מוזיקלי המצטט את עצמו, אליעז סלונים מצייר שוב ושוב את אותם הדימויים, חוקר אותם, הופך בהם ומבקש למצוא בהם סימנים ורבדים, להתמודד עם חמקמקות הזיכרון.
גוף העבודות המוצג בתערוכה בוחן לא רק יחסים פיזיים אלא גם יחסים מטאפיזיים, המבטאים קשת של הקשרים חומריים, תרבותיים, מגדריים, אישיים וקולקטיבים.
הציור של סלונים מושתת על קומפוזיציה מטרונומית הבנויה על פעימה; המקטעים נראים ברורים, פשוטים, אך קיים בהם כוח אניגמטי, מסתורי, עצבי.
סלונים מצייר בגירי שמן על ניירות זהובים שאינם סופגים את הצבע וכפעולת המשך הוא מצמיד נייר משי אל פני הציור ו"גונב" את הבבואה שוב ושוב עד שהדימוי דוהה, כמעט ונעלם. הוא מוהל את המציאות ואת הזיכרון ובמקביל מבקש לשמר אותו.
זוג, אישה וגבר חבוקים, הופכים כמעט לגוף אחד, לחיה דו-ראשית שהיא במקביל זכר ונקבה. שני כוחות הנלכדים לפורטרט עצמי משוכפל או היבריד של אוטוביוגרפיה אישית עם זיכרון דהה, המציע נשף זהויות. אליעז מתבונן במציאות באופן המבקש לפרק אותה חזרה אל היסודות המרכיבים את התמונה, ובו בזמן הוא מרכיב אותם מחדש למערכת אישית, הגותית - כזו המנסחת את מקומו של האינדיבידואל בעולם מורכב.
הוא אינו מלהטט בזמן דרך סמלים ארכיטיפים בעלי ממדים מיתיים, אלא מביט בסביבת המחיה המידית שלו, בהיסטוריה הפרטית, במטרה לבחון תהליכי השתנות בזמן דינאמי שהופך מופשט, זמן כשלעצמו.

bottom of page