פנים חדשות

 

אליזביטה זיידנר, גילי לוי, אבנר לוינסון, גיל צלנר, רעות פטינקין

 

אוצר: צביקה לחמן

New Faces

 

Avner Levinson | Gili Levy | Reut Patinkin | Elizabeta Zaidner | Gil Zellner

 

curator: Zvika Lachman

 

לוינסון אבנר
ר
אבנר לוינסון

 

 

18.5.15 - 13.6.15

 

 

exhibition text - טקסט התערוכה

    <                                                                          exhibition list  רשימת תערוכות                                                                         >

Shvil Hamerets 6, Tel Aviv

Mon - Thu 11:00 - 18:00

Fri-Sat 10:00 - 14:00

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

שביל המרץ 6, תל אביב 

ב'-ה' 18:00 - 11:00

שישי שבת 14:00 - 10:00