שנה טובה ומתוקה מעמותת ׳מקום לאמנות׳ 

מכירה מיוחדת למען המשך פעילות עמותת 'מקום לאמנות' בקרית המלאכה.
עשרות אמנים הביעו את אמונם בנו ותרמו עבודות למכירה מיוחדת זו, בה כל העבודות נמכרות במחיר אחיד של 1,500 ש"ח בכדי לאפשר לנו להמשיך ולקיים  'מקום לאמנות'.