top of page

Ho No! Sigh | אוי אחח...

אוצר: יאיר ברק

 

בהשתתפות: תמר אור, אודליה אלחנני, לוסי אלקויטי, ג׳ניפר בלוך, יואב ברנר, גוני חרל״פ, נגה יודקוביק-עציוני, זיוה כספי, שרה גילה לופה, הילה ליזר בג׳ה, ורוניק ענבר, אפרת פלג, טובה פסח, מרתה ריגר, איילת ריזה, שירי רפאלי, מאיר רקוץ׳, לילי שר.


התערוכה, בהשתתפות 18 אמנים ואמניות, מרביתם אמני הגלריה מתייחסת למצב תודעתי של אכזבה והחמצה. שתי האמוציות, המאפיינות מאד את השנה האחרונה, עומדות בליבת התערוכה ומטופלות באופנים שונים: עבודות שעניינם מפחי נפש, עבודות שכשלו במהלך יצירתן והותירו תחושת החמצה, עבודות שמאכזבות את הצופה ואינן מקיימות את ההבטחה המצופה מעבודת אמנות.
 

זוהי התערוכה הקבוצתית הראשונה שיאצור יאיר ברק בתפקידו כאוצר ראשי ומנהל אמנותי של מקום לאמנות בקרית המלאכה.

 
 

 
bottom of page