מרחבי תודעה/ פנים

יצחק גרינפילד וגילה גרינפילד

אוצרת: אירית לוין

On Consciousness and interiors

Yitzhak Greenfield & Gila Greenfield

Curator: Irit Levin

27.4.2017- 20.5.2017

Exhibition text - טקסט התערוכה

 

    <​                                                                          exhibition list  רשימת תערוכות                                                                         >

Shvil Hamerets 6, Tel Aviv

Mon - Thu 11:00 - 18:00

Fri-Sat 10:00 - 14:00

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

שביל המרץ 6, תל אביב 

ב'-ה' 18:00 - 11:00

שישי שבת 14:00 - 10:00