top of page

ריבת שושנים: דליה זרחיה

אוצרת: דניאל צדקה כהן

בתערוכה ׳ריבת שושנים׳ דליה זרחיה נאבקת ברצון לשמר מלאכות נכחדות, להנכיח את תפקידם התרבותי וההיסטורי ומציפה את הקונפליקט המגדרי הדורסני שלהם.

זרחיה מציגה מיצב המורכב מחלקי ריהוט אותם היא מוצאת במרחב הציבורי ועבודות רקמה.

עבודות הרקמה מציגות ״דוגמאות לרקמה״ מתוך אוסף ארכיון האם, רקומות על נייר סינתטי, הרקמה, מעט מאולצת, רקומה על מצע שאינו מיועד לכך. לצדן הארכות שולחן, גב כסא, פיסות ריהוט שהפכו למצע רישומי עבור זרחיה.

 

העבודות נעות בין דו-מימד לתלת-מימד ומטשטשות את הגבולות המדיומאלים.

bottom of page