top of page

.

כנפי נייר

 

.עבודותיה של לוסי אלקויטי הן כמו ציפורים

,בין התקרה לרצפה, בין שמים רחוקים לארץ, בתנועה בלתי פוסקת, יש דממה של המתנה

.של מריונטות מוזרות למראה, שאינן בתוך הקשרן, שגם לא מסמלות דבר הקשור בתפקידן כמריונטות

.איש אינו אוחז בהן מלמעלה, אבל הן אוחזות מילים, שברי משפטים – ציורים

 

,מניפות שנפרשות מבלי שיד אחזה בהן

מניפות נייר קלות, ענפים הפורשים אצבעות של עוף מים. מניפות כבדות ושחורות

.שאיש לא יניף

.מעל לכל אלה ציורים גדולים. הנעות מכחול שמנסות להיות כנפיים. לעוף. לפעמים נופלות, מתפצלות לטיפות שחורות שנכנעות לארץ

.הרוח לא נושבת במניפות. לא מניעה את דימויי המריונטות

.רק כנפיים שחורות ינסו שוב ושוב להמריא

 

טלי כהן גרבוז

מאי 2019

bottom of page