top of page

The spell | הלחש
Shiree Rafaeli | שירי רפאלי


אוצר: יאיר ברק

 

תערוכת היחיד הראשונה של שירי רפאלי מורכבת ממשפט ארוך ומתמשך, בעל מקצבים משתנים.
שלושים ושלושה הדפסים עוקבים, מרכיבים את הלחש. במסע מקוצר אל תולדות הזמן והמרחב. שירי רפאלי פועלת כאלכימאית שרוקחת שיקוי אפל שעניינו הזמן וטעמו מר.
 

bottom of page