'טוטפות'

אריק וייס

אוצר: ד"ר גיא מורג צפלביץ

'Totafot' 

Arik Weiss

Curator: Dr. Guy Morag Tzepelewitz

Installation photos by Dan Lev

1.12.16 - 24.12.16​

exhibition text - טקסט התערוכה

 

    <​                                                                          exhibition list  רשימת תערוכות                                                                         >

Shvil Hamerets 6, Tel Aviv

Mon - Thu 11:00 - 18:00

Fri-Sat 10:00 - 14:00

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

שביל המרץ 6, תל אביב 

ב'-ה' 18:00 - 11:00

שישי שבת 14:00 - 10:00