שטח C

ורדה כרמלי

אוצר: ניר הרמט

Area C

Varda Carmeli

Curator: Nir Harmat

1
8
10
11
5
9
2
7
10. 30x45 cm
6
12
3
22. 50x70 cm

Installation photos by Varda Carmeli

13.9.16 - 8.10.16​

 

exhibition text - טקסט התערוכה

 

    <​                                                                          exhibition list  רשימת תערוכות                                                                         >

Shvil Hamerets 6, Tel Aviv

Mon - Thu 11:00 - 18:00

Fri-Sat 10:00 - 14:00

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

שביל המרץ 6, תל אביב 

ב'-ה' 18:00 - 11:00

שישי שבת 14:00 - 10:00