פסי גירש

(Diminuendo(Kosher

 
Pesi Girsch

25.10.18 - 17.11.18

לטקסט התערוכה

                                                                             exhibition list  רשימת תערוכות