אסף הינדן​

לחות יחסית

 
Assaf Hinden

Relative Humidity

ללא כותרת (שועל)
ללא כותרת (קריאטידה)
ללא כותרת (צבי ארץ ישראלי)
ללא כותרת (כלב)
ללא כותרת (חרב שלושה להבים ונגדן)
ללא כותרת (הרקלס)
ללא כותרת (הרמס)

20.09.18 - 20.10.18

לטקסט התערוכה

                                                                             exhibition list  רשימת תערוכות