top of page

כריסטינה  |  Cristina

    אליסיה שחף |  Alicia Shahaf

      אוצר: ניר הרמט    Curator: Nir Harmat


אליסיה שחף אורגת מילים ודימויים חזותיים. בספרה החדש, שהתערוכה 'כריסטינה' היא פועל יוצא שלה, היא נעה כדמות בדויה שרגליה נטועות במציאות, בין מקומות, זמנים וסיפורי חיים. דרך עיניה של כריסטינה, המשמשת מעין אלטר אגו של האמנית, היא לשה את המילים והדימויים הנלכדים יחד ומנסחים את ההיסטוריה הפרטית והמשפחתית שלה, חוויה של הגירה, של חושים ושל רגשות.
 

bottom of page