top of page
More of the Same 

תערוכה קבוצתית

אוצר: יאיר ברק

Group Exhibition

 Curator: Yair Barak

משתתפות: תרצה אולמן, אביבית בלס ברנס, אורה בריל, נורית גור לביא (קרני), נטלי יששכרי, לילי כהן פרח-יה, זיוה כספי, תמר לדרברג, אפרת פלג, לילך פלד-צ׳רני, גלית ראוכוורגר, מרתה ריגר, מריאנה רישקדו, דפנה שרתיאל

1_Dafna_Sartiel_2021
לילך מלד צ׳רני
מריאנה רישקדו
bottom of page