top of page

זורה | Zora

אלי דינר, יעל פז, דובי קדמון , חגית קזיניץ, תמר רודד שבתאי, דפנה שרתיאל 

אוצרת: דניאל צדקה כהן 

 

 

״..מעבר לשישה נהרות ושלוש שלשלות-הרים ניצבת לה  זורה, עיר אשר כל מי שראה אותה פעם, שוב לא יוכל לשכוח אותה. אבל אין היא מטביעה זיכרון כל רואיה מה שמטביעים ערים אחרות הראויות שיזכרו אותן, דמות של עיר יוצאת דופן...״

 

האמניות והאמנים המשתתפים בתערוכה  זורה בוחנים מחדש את המושג ״עיר״. הם מכלים ומרוקנים אותו ממשמעותו ומתארים שרידים דוממים, גופים נשכחים, ואותות של ציוויליזציה שוקעת. העבודות מתנערות ממחויבות לתקופה ומקום ספציפיים, ועוסקות בשבריריות ובהתפרקות צורנית-  הן שלד המתעתע בזיכרון.

החלל מגלה התרחשות קדומה שחלפה, חושף סמלים של התלקחות,רמזים על מלחמה וכאוס שהתחוללו, תרבות ענפה שנכחדה וחלקיקים היסטוריים שנותרו בחלוף הזמן. 

שרידי העיר האבודה הם עדות טראגית- רומנטית להתמוססות תרבותית ואנושית.

 

״..אולם לשווא יצאתי למסע כדי לבקר בעיר הזו, כיוון שהוכרחה להישאר דוממת וזהה לעצמה כדי שבני האדם יוכלו, ביתר קלות, לזכור אותה,התנוונה זורה התפוררה ונעלמה. האדמה שכחה אותה כליל...״ 

 

קריסתה של זורה משקפת גם את פני החברה העכשווית ומהדהדת את שבר העירוני שערים רבות חוות בעת הזו בעקבות מגיפת הקורונה  עולות וצפות מחשבות על הרס, חורבן וטשטוש כל מה שנמצא בטווח בין הקולקטיבי והאישי. סגירת השמים והגבולות המדיניים אילצו את האנושות להפנות את תשומת הלב אל הסביבה המקומית, וחושפת ״תרבויות כלאיים״ וחברה שחשה בתחושת ניכור, זהות מעורערת, ושוני שהתלכד לישות אחת.

bottom of page