הברכה והקללה

אסנבי

תערוכת יחיד

אוצר: אריה ברקוביץ

The Blessing and the Curse

 

Asnaby

Solo Show

Curator: Arie Berkowitz

YUVAL CHEN 290616 ARTSPACE0366 seqn}
YUVAL CHEN 290616 ARTSPACE0365 seqn}
YUVAL CHEN 290616 ARTSPACE0364 seqn}
YUVAL CHEN 290616 ARTSPACE0363 seqn}
YUVAL CHEN 290616 ARTSPACE0368 seqn}
YUVAL CHEN 290616 ARTSPACE0367 seqn}

Installation photos by Yuval Chen

 

30.6.16 - 23.7.16

 

French exhibition text - טקסט התערוכה

 

    <​                                                                          exhibition list  רשימת תערוכות                                                                         >