צל צלו של זיכרון העבר, המתועד בצילומי ילדות ובמכתבים מאב שהלך לעולמו, בשפת עבר פיוטית ובכתב יד מסורבל. זיכרון חמקמק שהניסיון העיקש לנסות לאחוז בו נדון לכישלון מראש או אולי הניסיון הוא דווקא להרפות ממנו, לטשטשו ולהניח לו להתחמק? 

איך נבנה ארכיון הזיכרון האישי? איך הוא מקוטלג? כיצד ניתן ליצור בו ארגון וניפוי? האם זה בכלל ניתן ? או שקטעי זיכרונות חזותיים, ביטויים מילוליים, אירועים חולפים נארגים יחדיו ומתלפפים באופן שאינו ניתן לפירוק והגדרה בהירה, וכל שנותר לאחוז בו הוא חמקמק ובעל חוקיות סמויה. 

חלקי מידע, פרטים ורמזים המופיעים בצילומים משפחתיים, מכתבים ומסמכים למיניהם, עובדו בתהליך היצירה לכדי בניית זהות משפחתית אישית פרגמנטרית .רוב העבודות בנויות מפורמטים קטנים המוצבים זה ליד זה. העבודות מנייר המשי נעשו בתהליך low-tech  ידני תוך שכפול רפטטיבי של דימוי. הם נעשו באמצעות נייר קופי או באמצעות ספיגת צבע נוזלי בשכבות רבות של דפים. הדפים חוברו יחדיו למעין פנקסים בעלי מידה של שקיפות המותירים רישום חלקי, דהוי ועמום.  

Shade of a Shadow 

Shlomit Goldfinger

 

Curator: Nir Harmat

 

Shade of a Shadow is the memory of the past, captured in childhood photographs and letters from a father who passed away, created in the poetic language of the past and in cursive, adjoined handwriting. A liminal memory: the stubborn attempt to grasp it is a predetermined failure, or maybe the attempt is actually to let it go, blur it and allow it to get away? 

 

How is the personal memory archive built? How is it catalogued? How can it be ordered, sifted or mapped? Is it even possible? When visual memories, verbal expressions and passing occurrences are weaved together and intermingled in a way that can’t be deconstructed or clearly phrased, all that remains to grasp is liminal, concealed in an indecipherable code. 

 

Bits of data, details and clues appear in the family photographs, assorted letters and documents, which have been processed through the act of artmaking to build a personal, fragmented family identity. The works are comprised of small format papers laid one after the other. The silk paper works were created using a low-tech manual process through repetitive duplication of an image, with copy paper or through the absorption of liquid paint in many layers of papers. The papers were then assembled to create notebook-like piles with an aspect of transparency which leaves us with a partial image: faded, dulled.