שליטה | שחרור


רתם רשף

אוצר: שגיא רפאל

Control | Release


Rotem Reshef 

Curator: Sagi Refael

RotemReshef-avi 33981b
7_avi 33985
avi 33987
avi 34023
7_avi 34020
avi 34033
RotemReshef-avi 33989
6עמוד avi 34009

Installation photos by Yuval Chen

 

28.7.16 - 20.8.16

 

exhibition text - טקסט התערוכה

 

    <                                                                          exhibition list  רשימת תערוכות                                                                         >

Shvil Hamerets 6, Tel Aviv

Mon - Thu 11:00 - 18:00

Fri-Sat 10:00 - 14:00

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

שביל המרץ 6, תל אביב 

ב'-ה' 18:00 - 11:00

שישי שבת 14:00 - 10:00